Fri frakt över 995 kr
Texas BBQ
KUNDVAGN
Total: 0

Köpvillkor

IMG

1. Information om oss och dessa villkor

Vi på Texas BBQ är glada över att ha dig som kund. Vi är stolta över våra produkter och hoppas att du kommer att få glädje av dem under lång tid framöver.

Dessa villkor gäller när du handlar från oss eller registrerar dig på vår hemsida. Specifika villkor gäller för dig beroende på om du är företagskund eller privatperson (konsument).Information om Texas BBQ

Mail: kontakt@texasbbq.se

Org.Nr: 556895-5073


Adress:

Texas BBQ

Kristinelundsvägen 17

186 52 Vallentuna2. Priser

De priser som anges på vår hemsida är angivna i svenska kronor och inkluderar mervärdesskatt. Priserna kan ändras utan föregående meddelande. Det pris som anges i din orderbekräftelse gäller alltid.

Fraktkostnad tillkommer på beställningar som är under 995 SEK, om inte annat uttryckligen har angivits i din orderbekräftelse. Den totala fraktkostnaden är 95 SEK.3. Beställning

När du beställer en produkt från oss skickar vi ut en orderbekräftelse på din beställning. Orderbekräftelsen innehåller information om vad du beställt från oss, beräknad leveranstid och totala kostnaden. Ibland kan produkter sälja slut. Om vi inte kan leverera produkten inom fem arbetsdagar så har du som kund rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka. 

Som företagskund bekräftar du att du är behörig att göra beställningen som företrädare för det bolag som du företräder.4. Betalning

Vi samarbetar med Klarna AB. Det innebär att betalning sker mot faktura eller delbetalning/konto, administrerad av Klarna AB, som i dessa fall ansvarar för kreditbedömning, avisering och mottagande av betalning. Det innebär att vår fordran i dessa fall kommer att överlåtas till Klarna AB och betalning med befriande verkan därför bara kan ske till Klarna AB på det sätt som anges i faktura eller meddelande från Klarna AB. Klarna AB tar ut påminnelse- och övriga avgifter samt dröjsmålsränta vid utebliven eller försenad betalning. Samtliga villkor framgår på Klarna AB:s hemsida www.klarna.se.5. Garanti

Vi ger fem års garanti på alla våra grillar. För att våra garantier ska gälla förutsätts att du har följt produktens skötselanvisning och att produkten inte ändrats eller modifierats. Garantin gäller inte om produkten förvarats eller hanterats på ett olämpligt eller felaktigt sätt. Garantin omfattar heller inte normalt slitage, repor, märken eller skador som orsakats av stötar eller olyckshändelse.6. Leverans

I orderbekräftelsen anger vi preliminärt leveransdatum. Inför leverans får du besked av transportören, som kontaktar dig 1-3 arbetsdagar före leverans är avsedd att ske. Slutlig dag och tidsintervall för leverans bestämmer du direkt med transportören. Kan vi inte leverera din beställning på avtalad tid på grund av hinder hos dig kommer vi debitera dig för frakt och retur till vårt lager.

Vissa produkter levereras med postpaket. Du får ett meddelande när din beställning anlänt till postutlämningsstället. Ska din beställning lösas ut får du ett meddelande om detta. Beställningar som inte hämtas ut returneras till oss på din bekostnad. 

Följande del av denna punkt 6 gäller endast dig som företagskund.

Leverans sker av den transportör eller budfirma vi anlitar, med leveransvillkor: Från vårt lager. Risken för leveransen går över på dig när vi överlämnat produkten till transportör eller budfirma. Vi ansvarar inte för eventuell leveransförsening, oavsett om förseningen beror på försening hos anlitad transportör, eller försening eller restnotering hos tillverkaren eller annat förhållande.7. Skador vid transport

Vid mottagandet ska du kontrollera levererad produkt. Transportskada ska anmälas direkt vid leveransen till transportören och till oss. Tranportskador som inte kunnat upptäckas vid leveransen ska anmälas till oss så snart möjligt och allra senast inom en vecka från leverans. Transportskador som inte reklamerats till oss inom denna tid ansvarar vi inte för.8. Felaktiga produkter

Föreligger fel i produkt som vi svarar för kommer vi, efter eget val, att endera reparera den felaktiga produkten eller ersätta den med ny likvärdig produkt, eller återbetala vad du betalat för produkten. Vi kan hänvisa dig direkt till serviceställe vi anvisar. Vi har inget annat ansvar för fel än vad som framgår av denna punkt 8 och svarar inte för andra anspråk riktade mot oss på grund av fel i våra produkter. 

Som konsument har du alltid rätt att reklamera produkter enligt vad som anges i lag. För dig som konsument gäller vid godkänd reklamation att vi endera reparerar den skadade produkten,  eller ersätter den med ny likvärdig produkt, eller återbetalar vad du betalat för produkten inklusive frakt och övriga kostnader, allt enligt de rättigheter du som konsument har enligt lag.9. Returer

Vid retur av produkt ska du kontakta oss för att få ett returnummer samt instruktion om hur du återsänder produkten. Du ansvarar för transport och leveranskostnader till oss. Du är också ansvarig för produkten till dess vi tagit emot den.

Har du reklamerat en produkt meddelar vi dig om reklamationen godkänns efter att vi mottagit produkten. Om produkten visar sig vara felfri kommer vi debitera dig en avgift motsvarande våra kostnader för felsökning och administration, samt fraktkostnader.10. Personuppgifter

Texas BBQ är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du som kund lämnar till oss när du registrerar dig hos oss eller köper något från oss. Vi använder och sparar dessa uppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden till dig, för att betalning ska kunna administreras av våra samarbetspartners, och för marknadsföringsaktiviteter. Det innebär att vi kan behöva lämna ut dina uppgifter till våra samarbetspartners samt till våra leverantörer. I vissa fall innebär det att dina uppgifter kan komma att lämna ut till mottagare utanför EES-området. Dina uppgifter kan också komma att samköras med, eller delas med, myndigheter och kreditföretag för hantering av betalning och kreditupplysning. När du registrerar dig hos oss eller köper något från oss godkänner du vår behandling av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få ett utdrag på den information vi har sparat om dig. Du kan också begära att felaktigheter ska rättas till.

Våra kontaktuppgifter finns under punkten 1 ovan.11. Ångerrätt

Denna punkt 11 gäller endast dig som konsument.

Vid beställning över telefon eller via vår hemsida har du rätt att frånträda köpet, utan att ange något skäl, inom 14 dagar från det att du mottagit den beställda produkten (ångerfrist). Vill du utöva ångerrätten ska du skicka oss ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet. Våra kontaktuppgifter finns under punkten 1 ovan.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid ska du sända in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Utnyttjar du din ångerrätt ska du återsända produkten till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda köpet. Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av produkten. För produkter som levererats via transportör eller med bud uppskattas kostnaderna till maximalt cirka 1 500 SEK.

Utnyttjar du din ångerrätt kommer vi betala tillbaka vad du betalat för den aktuella produkten och kostnader för frakt till dig, dock inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi kan erbjuda. Återbetalningen kommer att ske senast 14 dagar från och med den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet, förutsatt att vi då fått produkten i retur, eller kvitto på att produkten sänts tillbaka till oss. Återbetalning kan komma att göras på annat sätt än på det sätt som din betalning till oss erlades.

Observera att om du ångrar ditt köp och vill returnera produkten, måste du först hämta ut produkten och därefter returnera den i enlighet med dessa villkor.

Du är ansvarig för produktens minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa produktens art, egenskaper och funktion. Detta innebär att du kan bli skyldig att ersätta oss för produktens värdeminskning om produkten har använts eller hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt.

Ångerrätten gäller inte för varor som beställts och anpassats specifikt enligt dina anvisningar.12. Övrigt

Vi reserverar oss för felskrivningar på vår hemsida och tryckfel i produkt- och skötselanvisningar, samt slutförsäljning.

All information, inklusive dessa villkor, kan ändras utan föregående meddelande. Ändringarna gäller inte för redan ingångna avtal.

Vi ansvarar inte för fel, försening eller andra olägenheter till följd av omständigheter utanför vår kontroll.

Som konsument har du lagstadgade rättigheter vid köp från näringsidkare. Inget i dessa villkor påverkar dessa rättigheter.

Svensk rätt utan tillämpning av dess lagvalsregler ska tillämpas på dessa villkor och på alla avtal som ingås mellan oss och dig. Kan vi inte komma överens på annat sätt ska tvister avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Vi förbehåller oss rätten att ansöka om betalningsföreläggande eller vidta interimistiska åtgärder vid annat forum. Som konsument kan du alltid väcka talan enligt vad som anges i lag. Vi har som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. 

IMG